Skip to content

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Poštovani roditelji želimo vas podsjetiti na sljede?e obveze koje proizlaze iz "Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dje?jim vrti?ima" ( Ministarstvo zdravstva NN, br.105/02 ):

 • Zada?a dje?jeg vrti?a je provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta i upu?ivanje roditelja na obavezu cijepljenja. Upis djeteta u vrti? uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz programa obveznih cijepljenja s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva. Provjeru procijepljenosti obavlja u vrti?u zdravstvena voditeljica jedanput godišnje.
 • Prije upisa djeteta u vrti? obvezan je sistematski pregled djeteta od strane lije?nika. U okviru pregleda potrebno je pregledati stolicu na bakterije i crijevne parazite, obaviti pregled vlasišta na ušljivost i pregled kože na znakove svraba
 • Kod dolaska djeteta u vrti? treba obvezno donijeti potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu
 • Za djecu koja su zbog bolesti izbivala iz vrti?a treba dostaviti lije?ni?ku potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu. Potvrda treba sadržavati: ime i prezime djeteta, dijagnozu bolesti od koje je bolovalo i da može ponovo krenuti u vrti?.
 • Zbog sigurnosti druge djece ne?emo primiti u skupinu dijete bez ispri?nice
 • Djeca koja su izbivala iz vrti?a zbog nekog drugog razloga u trajanju duljem od 60 dana trebaju ponoviti cijeli lije?ni?ki pregled ili dio pregleda ovisno o razlogu izostanka te dostaviti potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta.
 • U dje?ji vrti? može se unositi samo industrijski pripravljena i pakirana hrana s odgovaraju?om deklaracijom
 • U cilju zaštite od zaraznih bolesti vrti? ?e:
 • pratiti zdravstveno stanje djece u vrti?u, odnosno njihov pobol i razlog izostajanja
 • provoditi svakog dana pri dolasku djece u vrti? trijažu, odnosno uputiti djecu na lije?ni?ki pregled i lije?enje, ukoliko je dijete bolesno
 • posebnu pozornost posvetiti poduci djece o osobnoj higijeni ( pranje ruku i tijela)
 • nadzirati djecu pri korištenju sanitarnog ?vora
 • nadzirati dje?ju igru i sprije?avati nastanak ozljeda
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 6 

Top