Skip to content

Prije samog dolaska:

 • razgovarajte s djetetom o polasku u vrti?
 • vrti? je mjesto gdje ima puno igra?aka i djece
 • u kojem se tete znaju igrati zanimljivih igara i pjevati vesele pjesmice
 • pri?ati to ?e se sve raditi u vrt?u i kako ?e te?i njegov boravak
 • nikako ne plaiti dijete vrti?em ( tamo se mora sve pojesti, mora se spavati i sli?no)
 • privikavati dijete na no?nu posudu, da jede licom, pije iz alice
 • osamostaljivati dijete u obla?enju, svla?enju, odravanju higijene i prehrane (za dijete vrti?kog uzrasta).

PROCES ADAPTACIJE U JASLICE/VRTI?:

- Poeljno je da prve dane (1-2 tjedna) dijete dolazi u vrti? na kra?e vrijeme.

 • Za dijete od 1 do 3 godine starosti prvi dan na 1/2 sata, a kasnije sve due i due. Raspored dolaenja dogovoriti s odgojiteljima.
 • Za djecu od 3 do 6 godina trajanje boravka prvih dana moe biti i due, ali uvijek ujutro (dogovoriti s odgojiteljima vrijeme dolaska i odlaska).
 • Vrijeme odmora je kriti?no vrijeme, pa ga treba ostaviti za kasnije razdoblje kada se dijete donekle prilagodi novom prostoru.
 • Ponijeti sa sobom neku djetetu dragu igra?ku ili predmet - oni mu pruaju sigurnost (bo?ica, gaza i sl.)
 • Tijekom perioda prilagodbe nije poeljno navikavati dijete na nove oblike ponaanja (navikavanje na no?nu posudu, odvikavanje od bo?ice, dude)
 • Ako eljeno ponaanje nije usvojeno do polaska u jaslice/vrti?, tijekom prilagodbe svakako ga nije dobro poticati, nego ostaviti za vrijeme kada se dijete prilagodi novim promjenama u svom ivotu.
 • Vrlo je vaan jutarnji rastanak s djetetom u jaslicama / vrti?u

Roditelj treba biti smiren, nikako djetetu ne smije pokazati svoju zabrinutost ili tugu. Dijete ?e to osjetiti pa ?e se i ono tako osje?ati. Rastanak s djetetom se ne smije odga?ati u nedogled. Dugo smirivanje djeteta ili ponovno vra?anje jer dijete pla?e ne preporu?a se jer ?e dijete ubudu?e plakati due o?ekuju?i da se roditelj vrati.

Vano je ostvariti dobar kontakt s odgojiteljem.

Tete postaju vrlo vane osobe u ivotu djeteta i ono ?e biti smirenije i osje?at ?e se sigurnije ako vidi da njegova mama i teta razgovaraju ljubazno.

Po povratku iz vrti?a, dobro je vie vremena provoditi s djetetom. etati, igrati se, pri?ati pri?e, pruati njenost, pokazati interes za njegove doivljaje iz vrti?a te razgovarati o vremenu provedenom u vrti?u i novim prijateljima.

Nakon nekog vremena, kada se dijete prilagodi i oslobodi straha od nepoznatog, jaslice/vrti? ?e postati mjesto u koje ?e dijete rado dolaziti i gdje ?e provoditi vrijeme u igri s novim prijateljima.

 
Trenutno aktivnih Gostiju: 5 

Top