Skip to content

ADAPTACIJA

NADAMO SE DA ?EMO VAM OVIM SAVJETIMA BAR MALO POMO?I DA PROCES ADAPTACIJE TRAJE TO KRA?E I DA BUDE TO LAKI ZA VAS I VAE DIJETE

Priprema djeteta na vrti?/jaslice vrlo je bitna i uvelike moe olakati osjetljivo vrijeme prilagodbe.

Prvi korak je pozitivan odnos roditelja prema vrti?u tj. da vrti? uvijek spominjete sa veseljem te da u razgovoru o vrti?u poti?ete dobro raspoloenje.

Period prilagodbe koji, ovisno o nizu ?imbenika (dob djeteta, osobnost djeteta, redovitost dolazaka u vrti?, odnos izme?u roditelja i djeteta), moe biti kratak ili dug te manje ili vie stresan za vas i vae dijete.

Neka djeca otvoreno negoduju, redovito burno kod rastajanja s roditeljima, pla?u, odbijaju komunikaciju, vi?u, gr?evito se dre za roditelja te odbijaju kontakt sa odgojateljima. Kao popratana pojava mogu se pojaviti i prolazne promjene u ponaanju kao to su razdraljivost, nemiran san, povratak na prethodnu razvojnu fazu (upotreba pelene, sisanje palca...).

No ipak, sve spomenuto dio je normalne reakcije djeteta na novi prostor, djecu i odrasle osobe.

Treba napomenuti da je trenutak rastanka krizni trenutak i da se ve?ina djece nakon to roditelj ode umiri i zaigra.

Neka djeca prve dane ulaze u sobu bez otpora zainteresirana za nove igra?ke, da bi se otpor pojavio tre?i dan ili idu?i tjedan, kada shvate da je odlazak u vrti? svakodnevan, a u njemu se jo ne osje?aju sigurno.

 
Trenutno aktivnih Gostiju: 8 

Top